top of page

Zapraszam do odwiedzin strony,

która w całości poświęcona jest problematyce rekonstrukcji wypadków drogowych. Wypadki drogowe stanowią obecnie stały element naszej rzeczywistości. Migracja ludności, rozwijający się przemysł, konieczność dojazdu i zapewnienia dostaw na czas powodują, że w ostatnich latach natężenie ruchu środków transportu bardzo znacząco wzrosło. Wszechogarniający nas pośpiech oraz wciąż rosnące oczekiwania przekładają się niestety na wzrost liczby wypadków drogowych, których dalszymi konsekwencjami są utrata zdrowia, majątku a następnie roszczenia, które mają zrównoważyć powstałe straty. Wtedy pojawiają się pytania, kto odpowiada za wypadek, jak do niego doszło,  jakie były jego przyczyny i czy skutki mogły być mniejsze, jeżeli zachowanie uczestników byłoby inne. 

Wtedy niezbędnym staje się skorzystanie z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, których kompetencje i kwalifikacje dają gwarancję prawidłowego odtworzenia przebiegu zdarzenia i dokonania na tej podstawie sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Ponieważ wybór specjalisty nie jest sprawą prostą, postanowiłem poprzez tę stronę internetową nieco szerzej naświetlić, jak wygląda praca eksperta z tej dziedziny i czego nelażałoby od niego oczekiwać. Wszystkim zainteresowanym życzę przyjemnej lektury. 

 

Tomasz Mikos

Jak to wygląda w praktyce?

Kryminalistyczna analiza śladów na miejscu wypadku
Weryfikacja śladów.
Analiza inżynierska - obliczenia i symulacje kompuerowe.
Odtworzenie przebiegu.
Ekspertyza na temat wypadku drogowego
Opracowanie opinii.

Analiza i weryfikacja śladów to pierwszy etap pracy nad sprawą. Jeżeli tu dojdzie do popełnienia błędów, to cała dalsza praca idzie na marne. Śladów należy poszukiwać nie tylko na drodze, ale wszędzie, gdzie to możliwe: na samochodach i innych zderzających się pojazdach, na  odzieży osób biorących udział w wypadku, czy na elementach infrastruktury. Bardzo ważne jest również prawidłowe zinwentaryzowanie obszaru objętego zda-rzeniem: przebiegu drogi, układu skrzyżowania czy terenu przydrożnego. Topografia terenu niejednokrotnie decyduje o torze ruchu przedkolizyjnego, a to stanowi jedną z bardzo istotnych danych niezbędnych w procesie rekonstrukcji. Równie ważne jest określenie miejsca wypadku, rozumianego jako obszar na jezdni, w którym doszło do pierwszego kontaktu pomiędzy zderzającymi się obiektami. Miejsce pierwszego kontaktu w odniesieniu do końcowych pozycji powypadkowych daje wstępny pogląd na to, jak duża była dynamika uderzenia oraz czy w związku z tym mogło dojść do przekroczenia prędkości oraz naruszenia innych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Po dogłębnym przebadaniu wszystkich ujawnionych śladów należy przystąpić do kolejnej fazy procesu rekonstrukcyjnego czyli do określenia mechanizmu przebiegu zdarzenia. Tutaj wskazujemy moment, kiedy w danej sytuacji zaistniał stan zagrożenia, jaki czas upłynął do chwili wypadku, przy jakich prędkościach kolizyjnych doszło do zderzenia i jakie pozycje zajmowali wtedy uczestnicy. Dalszym krokiem jest ustalenie, czy zrekonstruowany sposób ruchu był prawidłowy, czy miał wpływ na to, że do wypadku doszło oraz czy istniała możliwość jego uniknięcia.

W tym procesie wykorzystujemy cały  dostępny aparat matematyczny, zasady fizyki i mechaniki oraz wspomagamy się wynikami badań naukowych, testów zderzeniowych, specjalisty-cznym oprogramowaniem i różnorodnymi bazami danych. Warsztat pracy i posiadane wyposażenie są istotne, ale to nie one decydują o końcowym sukcesie. Kluczowy czynnik stanowi wiedza, umiejętność myślenia i zdolność formułowania prawidłowych wniosków zgodnie charakterem ujawnionych śladów oraz z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. 

Kiedy wiadomo już wszytko na temat wypadku, nadchodzi ostatni etap pracy czyli dokumentacyjne opracowanie ekspertyzy. Do przeprowadzonych obliczeń dodane zostają rysunki, zdjęcia, wykresy i animacje komputerowe, a całość musi zostać spięta rzeczowym i sensownym komentarzem. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj sprawność w posługiwaniu się słowem. Pamiętać należy, że w zdecydowanej większości przypadków odbiorcami pracy eksperta są sędziowie, prokuratorzy i adwokaci, a więc osoby z wykształceniem humanistycznym.  Nie każdy z nich będzie zagłębiał się w niuanse dynamiki zderzeń, bądź szukał rożnic w czasie trwania skrętu w zależności od przyjętego toru jazdy, czy poziomu otwarcia przepustnicy. Na pewno jednak wszyscy bez problemu będą w stanie ocenić poprawność gramatyczną, zwięzłość i styl wypowiedzi oraz to, czy przedstawiona w opinii argumentacja jest spójna i logiczna. To, w jaki sposób ekspert przedstawia na papierze wyniki swojej pracy ma olbrzymi wpływ na to, jak będzie wyglądać jego dalsza droga i rozwój zawodowy.

bottom of page