top of page

PROBLEMY I ZAGADNIENIA REKONSTRUKCJI

Lista możliwych zagadnień związanych z rekonstrukcją wypadków drogowych jest bardzo obszerna i pełne jej przedstawienie jest niezwykle trudne. Na początku chciałbym przedstawić najbardziej typowe problemy, a z czasem ich liczbę będę sukcesywnie rozszerzał. Mam nadzieję, że już teraz uda mi się przedstawić  to, czym się zajmuję, a dalsze rozbudowywanie tej strony pozwoli dać pełny obraz na charakter prowadzonej przeze mnie działalności.

Potrącenia pieszych
POTRĄCENIA PIESZYCH
Zderzenia samochodów
ZDERZENIA SAMOCHODÓW
Potrącenia motocyklistów i rowerzystów
ZDERZENIA Z JEDNOŚLADAMI
Analiza czasowo-przestrzenna
ANALIZA
CZASOWO- PRZESTRZENNA
Ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos
POZOROWANIE WYPADKÓW DROGOWYCH
Biomechanika i ocena ryzyka obrażeń.
BIOMECHANIKA I RYZYKO POWSTANIA OBRAŻEŃ
ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos
ELEKTRONICZNY REJESTRATOR DANYCH WYPADKOWYCH CDR
ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos
CYFROWE MODELOWANIE 
ŚLADÓW I USZKODZEŃ
ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos
ANALIZA  ZAPISU Z KAMER
 SAMOCHODOWYCH I CCTV
bottom of page