top of page

Kim jestem?

Członek Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds Wypadków Drogowych

Już ponad 20 lat zajmuję się techniczną i kryminalistyczną  rekonstrukcją wypadków drogowych. Jest to specyficzna dziedzina wiedzy, ponieważ łączy w sobie bardzo wiele dyscyplin naukowych, spośród których należy wymienić matematykę,  fizykę, inżynierię ruchu, budowę pojazdów samochodowych a także medycynę, biomechanikę, prawo i kryminalistykę. Poruszanie się na styku tak wielu różnorodnych obszarów nie jest proste i wymaga bardzo dużej odpowiedzialności. Jest to tym bardziej uzasadnione, że wnioski wyprowadzane na podstawie moich analiz często wpływają na los osób, które uczestniczą w tego typu zdarzeniach. Z tego powodu zachowuję w pracy olbrzymią staranność i wnikliwość, a każdy możliwy wariant wypadku rozważany jest wielokrotnie. Charakter prowadzonej przeze mnie działalności sprawia, że mam możliwość dokonywania niezależnych ocen i ta okoliczność stanowi dla mnie największą zaletę tego, czym się zajmuję. 

Współpracownicy
Sukces w pracy nie byłby możliwy bez wymiany doświadczeń  i wspólnego analizowania różnorodnych zagadnień. Poniżej chciałbym przedstawić grono kilku osób o bardzo bogatej wiedzy i ponadprzeciętnych kwalifikacjach, z którymi mam okazję współpracować.  Ich uwagi, spostrzeżenia i rady niejednokrotnie pomogły mi w znalezieniu  rowiązania nurtującego mnie problemu. Ogromnie im za to dziękuję. 
Krzysztof Gromadzki - rzecoznawca i biegły sądowy
Krzysztof Gromadzki

Rzeczoznawca samochodowy. Biegły sądowy.

 

Krzysztof ukończył Politechnikę Krakowską, a także Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Bedąc zagorzałym miłośnikiem techniki samochodowej związał jednak swoją drogę zawodową z branżą motoryzacyjną i do dziś pozostaje jej wierny. Przez 5 lat pracował w serwisie samochodowym marki Opel, a od ponad 10 lat współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i technologii napraw powypadkowych. 

Krzysztof prowadzi także dzia-łalność rzeczoznawczą na rzecz Sądów, Policji i Prokuratury, jak również kancelarii adwokackich i osób prywatnych. 

Jest ponadto zapalonym moto-cyklistą, spędzającym każdą wolną chwilę na trasach moto-crossowych, gdzie czuje się jak ryba wodzie.   Współpraca z nim stanowi dla mnie niesamowite wsparcie   

Adam Filipek - rzecoznawca i biegły sądowy
Adam Filipek

Rzeczoznawca samochodowy. Biegły sądowy.

 

Adam ukończył Politechnikę Krakowską a dodatkowo dwa kierunki studiów podyplomo-wych. Pierwsze z nich także na Politechnice Krakowskiej zorga-nizowane wspólnie z Instytutem Ekspertyz Sądowych a drugie na Wojskowej Akademii Techni-cznej. Prowadzi własne Biuro Rzeczoznawcze oraz Pracownię Badania Wypadków Drogowych i wykonuje opinie nie tylko dla Organów Wymiaru Sprawiedli-wości, ale także dla podmiotów prywatnych. Zakres ekspertyz jest bardzo szeroki, począwszy od rekonstrukcji wypadków drogowych, poprzez ekspertyzy z zakresu szeroko pojętej techniki samochodowej, skoń-czywszy na opiniach na temat pojazdów zabytkowych.

Adam posiada ponad 40-letnią praktykę w branży motory-zacyjnej w tym ponad 10-letnią jako rzeczoznawca i biegły sądowy. Na swojej drodze zawodowej miał okazję zetknąć się z niemal każdym aspektem techniki samochodwej zarówno od strony warsztatowej, jak i organizacyjnej. Adam posiada prawo jazdy wszystkich kategorii (A, B, C, D, E) a także uprawnienia do prowadzenia tramwajów. Bardzo się cieszę, że mogę korzystać z pomocy tak doświadczonego Kolegi.
 

Robert Grużewski - biegły sądowy
Robert Grużewski

Biegły sądowy

 

 

Robert jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Poli- techniki Gdańskiej a także ukończył Studia Podyplomowe "Ekspertyza Wypadku Dro- gowego" na Politechnice Krakowskiej. Od ponad 15 lat pracuje w  gdańskiej Pracowni Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie. Jako ekspert zajmuje się opiniowaniem i rekonstrukcją wszystkich typów zdarzeń drogowych, wliczając naj-poważniejsze i najbardziej skomplikowane wypadki, jakie miały miejsce na terenie północnej Polski.

Jego wiedza, szczególnie w zakresie biomechaniki oraz układów wielobryłowych jest naprawdę nieoceniona, dlatego możliwość konsultowania z nim najtrudniejszych i najbardziej złożonych problemów ma dla mnie olbrzymie znaczenie.  

    

bottom of page