top of page
Kotwica 11

Modelowanie trójwymiarowe

Nowoczesne technologie stwarzają coraz lepsze możliwości wizualizacyjne, które mogą być także wykorzystane w rekonstrukcji wypadków drogowych. Na bazie dostępnej dokumentacji fotograficznej istnieje możliwość wykonania trójwymiarowych modeli różnorodnych obiektów, które później można wykorzystać w dalszej analizie. Przykładem mogą być zdjęcia uszkodzeń samochodu, na podstawie których opracowany model cyfrowy daje doskonały pogląd na stopień deformacji. Przetwarzanie obrazu opiera się na wykorzystaniu triangulacji fotogrametrycznej, a następnie stworzeniu chmury punktów, wygenerowaniu siatki modelu i nałożeniu tekstury. Cały proces jest czasochłonny, ale efekt końcowy rekompensuje zainwestowany czas.

Olbrzymią  zaletą modelowania trójwymiarowego jest to, że modelowany element może zostać przedstawiony w widoku z dowolnego kierunku, nie tylko takiego, z którego było wykonywane zdjęcie. Dokładność dopasowania jest na tyle dobra, że z powodzeniem wystarcza  do określenia głębokości deformacji, co jest niezwykle przydatne w ocenie energii zniszczenia, która stanowi istotny składnik bilansu energetycznego przy ustalaniu prędkości samochodu w chwili zderzenia. 

Nie tylko uszkodzenia pojazdu mogą zostać zamodelowane. Równie przydatne w rekonstrukcji jest także modelowanie miejsca wypadku. Zdjęcia drogi bądź skrzyżowania stanowią analogiczny materiał źródłowy, jak zdjęcia uszkodzonego pojazdu.

Postępowanie przebiega dokładnie tak samo, a opracowany model może zostać zaimportowany do programu symulacyjnego, gdzie po wyskalowaniu stanowi środowisko ruchu. 

 

Dokładność dopasowania jest w tym przypadku równie wysoka, ponieważ można uchwycić takie charakterystyczne szczegóły jak np. pęknięcia asfaltu czy układ płytek chodnika. Na ogół tego typu detale są niemożliwe do odtworzenia przy użyciu konwencjonalnych metod stosowanych w modelowaniu miejsca wypadku.    

Mając przygotowane środowisko oraz opracowaną wcześniej rekonstrukcję zderzenia można przeprowadzić komputerową symulację kolizji i wygenerować na tej podstawie animację jej przebiegu. Tak opracowany materiał jest bardzo czytelny w odbiorze i pozwala na zdecydowanie łatwiejsze zrozumienie relacji czasowo-przestrzennych, jakie towarzyszyły analizowanemu zdarzeniu. Możliwości ustawienia kamery są praktycznie nieograniczone, dzięki czemu  przebieg wypadku można prześledzić z dowolnego miejsca i porównać z zeznaniami świadków, którzy obserwowali go z kilku różnych pozycji. 

0001-0250
Odtwórz Wideo
bottom of page