top of page
Anchor 5

Zderzenia samochodów. 

 

W tym typie wypadku kolidują ze sobą obiekty mechaniczne, dlatego procedura postę-powania jest nieco inna, niż przy potrąceniach pieszych. Na początku konieczne jest ustalenie  konfiguracji kolizyjnej, co w praktyce wykonuje się na podstawie oceny uszkodzeń i określeniu stopień pokrycia się nadwozi w chwili zderzenia. Konfiguracja kolizyjna przedstawiana jest zwykle w widoku z góry, ponieważ jest to najczytelniejszy sposób ukazania pozycji pojazdów w chwili zderzenia.

 

 

Następnie  tak określoną konfigurację należy umieścić na wyskalowanym rysunku jezdni przy uwzględniu istniejących śladów. Dzięki temu możemy określić   zasięg przemie-szczeń w ruchu pokolizyjnym oraz kierunki odrzutu obydwu pojazdów po zderzeniu.

W oparciu o przemieszczenia obliczamy prędkości tuż po zderzeniu stosując na przykład modele zaproponowane przez Marquarda, Burga czy Mc'Henry'ego. Tak przygotowany komplet danych pozwala na obliczenie prędkości pojazdów w chwili wypadku, do czego wykorzystujemy zasadę zachowania energii, zasadę zachowania pędu albo model zderzenia Kudlicha-Slibara.

ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos symulacja komputerowa
www.tomaszmikos.pl Tomasz Mikos ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos symulacja komputerowa
ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos symulacja komputerowa www.tomaszmikos.pl

Zderzenie pojazdów można także symulować komputerowo. Zaletą tej metody są przede wszystkim bardzo bogate możliwości wizualizacyjne, co znacząco poprawia odbiór opracowanej przez eksperta opinii. Podkreslić jednak należy, że to nie animacja wideo jest wyznacznikiem jakości i rzetelności wykonanej pracy. Istotne jest to, czy prezentacja ta została opracowana zgodnie z zasadami fizyki oraz czy jej przebieg ma odzwierciedlenie w charakterze ujawnionych śladów.

bottom of page